Formy wtryskowe wykonujemy jako jednogniazdowe lub wielogniazdowe, z zimnym lub grzanym kanałem wtryskowym w zależności od potrzeb technologicznych.
Proces produkcji form wtryskowych wymaga ścisłej współpracy wykonawcy z zamawiającym. Polega ona między innymi na konsultacjach, uzgodnieniach i analizie technicznej w zakresie:

  • miejsc doprowadzenia tworzywa do gniazd formy
  • sposobu uwalniania i usuwania wyrobu z formy
  • rodzaju faktury wyrobu
  • dokładności – tolerancji wyrobu

Od konstrukcji form zależy :

  • cena wykonania formy
  • trwałość formy
  • właściwa praca formy – minimalny czas cyklu
  • koszt i wydajność produkcji wyrobu.

Formy zostają zaprojektowane z użyciem specjalistycznych programów do projektowania przestrzennego symulujących proces wtrysku oraz obróbkę mechaniczną. Na życzenie klienta, formy wykonane w naszej firmie zostaje przetestowane praktycznie tzn. wykonujemy próbne wtryski na maszynach wtryskowych. Klient końcowy dostaje zatem przetestowaną gotową do produkcji seryjnej formę.

Formy wtryskowe - 20110708164Formy wtryskowe - IMG 0936Formy wtryskowe - IMG 0938

Formy wtryskowe - IMG 0939Formy wtryskowe - IMG 1232Formy wtryskowe - IMG 1234